AL RISSALA
Muslim

Paroles

• بإسم الشباب دهاد لبلاد نكتب هاذ الرسالة
• حيت ضاق بينا الحال و الحال حالتوا حالة
• ملي خلقنا وحنا صابرين و الصبر صبرو تسالى
• كانقولو غا تحلى و ما زايدة غير فالبسالة
• شابرين لقنات كانموتوا فيهم بالتقالة
• بالدروغا و الهاش كانحاربوا البطالة
• ما كانخدموا ما كانردمو حياتنا ماشا نزبالة
• كيف القاري كيف الأمي كولشي فالشبكة الخبالة
• حرافتلي كيفاش نخدم حيت ماعنديشي الكالة
• رجع نلور وتكالا ولادهم هما لوالة
• ادا باغي تدمر ضرب البيكو و البالة
• ولا تبع الطريق دخوتك سراق وقتالة
• مسكينة الحكومة حرفالا
• من دابا نفوق ماكاينشي الراحة حيت حنا دمالة
• يا غا تشوفونا شي حل يا غانودوا شي قربالة
• قبل مايفوت الفوت أما هذه غير الرسالة

• هاذِ رسالة مكتوبا بدم و دموع الفقرا لي جاريين فدمِّي
• حروف خارجة من القلب ماعلابليش بالحرب حيت أنا مُقِد بفُمي
• فبلا متعمل راسك غافل ولا ماعرفشي ولا بلِّي راك أُمِّي
• الهدرة عليك يابنادم نتا وهذاك ولاخور و لا بغيتو نسمِّي

• هذه رسالة مكتوبة بدموع و دم الفقرا
• نالحكومة نالوزارة نأي واحد بدل الكارة
• بغيناكم تحسوا بينا تعرفونا بلي حنى صبارا
• بالحق ملي غانثوروا الثورة ديالنا حتى نمقبرة
• حنايا ماشي غنم نتومة ماشي جزارة
• حنايا المسؤولية و نتوما المسؤولين شفارة
• صافي مابقيناش نخافوا خرجنا من المغارة
• عقنا بكم غير الهدارا كلمتكم غدارة
• قولولي كيف كاتحسوا ملي الشباب فحال النوارة
• ما جابر مايعمل براسو غير كايضيع خسارة
• سنين تضيع فالحبس ولا في الغربة بلاد النصارة
• ولادنا فالزنقة شمكارة و بناتنا فالدعارة
• كيعيشوا حياة الزنقة لي رداتم غير الحكارة
• حن تتمحن شعار كيكي و الزبارة
• ومابقا قد ما فات و تصفر الصفارة
• أما هذه غير الرسالة بدموع الفقارة

• هاذِ رسالة مكتوبا بدم و دموع الفقرا لي جاريين فدمِّي
• حروف خارجة من القلب ماعلابليش بالحرب حيت أنا مُقِد بفُمي
• فبلا متعمل راسك غافل ولا ماعرفشي ولا بلِّي راك أُمِّي
• الهدرة عليك يابنادم نتا وهذاك ولاخور و لا بغيتو نسمِّي

• هدي رسالة كاتبينها غِي الشباب
• ماخلو فين دقوا ماخلو حتى باب
• بقاو سنين بتسناو باقي مكاين حتى جواب
• صافي القلب راه طاب و الراس على بكري شاب
• الأمـل في المستقبل خاب..
• ونتوما هما السباب
• قتلتوهم بالوعود مشافو غِير الضبـــاب
• مكين طريق فين يهراب..
• كين غِير السراب غِير قتل في الأحلام ودفن تحت التراب
• آلخوا كلشي كذاب آعشري كلشي نصّاب
• حتى لي جْنَى الغلَّة ليوم ولا حطاب
• حتى لخل الزبل ليوما رجع يشطّاب
• علاش الضمير غــاب حيت في قانون الغاب
• الخير معندو حباب و الشر هو الغلاب
• وشكون تكونو باش تحكمو علينا بهذ العذاب
• ودبا سمعو محلكم في الإعراب
• رباعة دولاد الك....

• هاذِ رسالة مكتوبا بدم و دموع الفقرا لي جاريين فدمِّي
• حروف خارجة من القلب ماعلابليش بالحرب حيت أنا مُقِد بفُمي
• فبلا متعمل راسك غافل ولا ماعرفشي ولا بلِّي راك أُمِّي
• الهدرة عليك يابنادم نتا وهذاك ولاخور و لا بغيتو نسمِّي